9c8ab4b63c5d47df82c2e5d69fa7de43_201711-n.lu-kararank-golbasi-sb-imza-yetki-iptali.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

Sertifika refereans bilgileri yok. Sertifika: C=TR,O=TÜRKTRUST Bilgi ?leti?im ve Bili?im Güvenli?i Hizmetleri A.?.,CN=TÜRKTRUST OCSP - Sertifika Durum Protokolü Hizmetleri (vc-13)

OCSP sonucu tarihi do?rulama tarihinden önce, ama bu fark 3 dakikadan az. OCSP Date: Thu Sep 28 15:00:56 EET 2017 Verification Date: Thu Sep 28 15:00:56 EET 2017 (cr-37)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Thu Sep 28 15:00:56 EET 2017 CrlThisUpdate: Mon Mar 30 17:07:04 EET 2020 CrlNextUpdate: Tue Mar 31 17:07:04 EET 2020 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: