a99c47eb79cc447cbf3d75c198c6048b_01.03.2018-ank-sbimza-yetki-iptali.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

OCSP sonucu tarihi do?rulama tarihinden önce, ama bu fark 3 dakikadan az. OCSP Date: Thu Mar 01 15:50:46 EET 2018 Verification Date: Thu Mar 01 15:50:46 EET 2018 (cr-37)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Thu Mar 01 15:50:46 EET 2018 CrlThisUpdate: Mon Mar 30 17:07:04 EET 2020 CrlNextUpdate: Tue Mar 31 17:07:04 EET 2020 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: