c0bb14ea89c14a1987433618e24bbd91_nobel-ilac-a.s.-2013-yili-faaliyet-raporu.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Fri Dec 26 13:27:58 EET 2014 CrlThisUpdate: Mon Mar 25 17:06:03 EET 2019 CrlNextUpdate: Tue Mar 26 17:06:03 EET 2019 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: