a119b39688334e40a7d3121d0591b58c_nobel-ilac-a.s.-2015-yili-olagan-genel-kurul-toplanti-tutanagi.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

Sertifika refereans bilgileri yok. Sertifika: C=TR,O=TÜRKTRUST Bilgi ?leti?im ve Bili?im Güvenli?i Hizmetleri A.?.,CN=TÜRKTRUST OCSP - Sertifika Durum Protokolü Hizmetleri (vc-13)

OCSP sonucu tarihi do?rulama tarihinden önce, ama bu fark 3 dakikadan az. OCSP Date: Mon Dec 19 09:29:44 EET 2016 Verification Date: Mon Dec 19 09:29:44 EET 2016 (cr-37)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Mon Dec 19 09:29:44 EET 2016 CrlThisUpdate: Mon May 20 17:07:28 EET 2019 CrlNextUpdate: Tue May 21 17:07:28 EET 2019 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: