a119b39688334e40a7d3121d0591b58c_nobel-ilac-a.s.-2015-yili-olagan-genel-kurul-toplanti-tutanagi.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alanı mevcut ve bu değer 10000 TRY dır. (ccq-8)

Sertifika refereans bilgileri yok. Sertifika: C=TR,O=TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.,CN=TÜRKTRUST OCSP - Sertifika Durum Protokolü Hizmetleri (vc-13)

OCSP sonucu tarihi doğrulama tarihinden önce, ama bu fark 3 dakikadan az. OCSP Date: Mon Dec 19 08:29:44 EET 2016 Verification Date: Mon Dec 19 08:29:44 EET 2016 (cr-37)

Doğrulama tarihinde kullanılacak CRL bulunamadı. VerificationDate: Mon Dec 19 08:29:44 EET 2016 CrlThisUpdate: Mon Jan 21 04:03:13 EET 2019 CrlNextUpdate: Tue Jan 22 04:03:13 EET 2019 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde değildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: