f636b9ff619341409976c9027df60f9f_nobel-ilac-a.s.-2016-yili-olagan-genel-kurul-cagri-ilani.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

OCSP sonucu tarihi do?rulama tarihinden önce, ama bu fark 3 dakikadan az. OCSP Date: Wed Nov 22 15:14:44 EET 2017 Verification Date: Wed Nov 22 15:14:44 EET 2017 (cr-37)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Wed Nov 22 15:14:44 EET 2017 CrlThisUpdate: Wed May 22 17:07:25 EET 2019 CrlNextUpdate: Thu May 23 17:07:25 EET 2019 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: