4e711e7ab7574c64a96b7f18c846f3ad_nobel-ilac-a.s.-2016-yili-faaliyet-raporu.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

OCSP sonucu tarihi do?rulama tarihinden önce, ama bu fark 3 dakikadan az. OCSP Date: Wed Dec 06 13:30:12 EET 2017 Verification Date: Wed Dec 06 13:30:12 EET 2017 (cr-37)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Wed Dec 06 13:30:12 EET 2017 CrlThisUpdate: Mon May 20 17:07:28 EET 2019 CrlNextUpdate: Tue May 21 17:07:28 EET 2019 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: