ea5b0aedefb043c9875ac57f331e2546_nobel-ilac-a.s.-2016-yili-bagimsiz-denetci-raporu.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

OCSP sonucu tarihi do?rulama tarihinden önce, ama bu fark 3 dakikadan az. OCSP Date: Wed Dec 06 13:31:08 EET 2017 Verification Date: Wed Dec 06 13:31:08 EET 2017 (cr-37)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Wed Dec 06 13:31:08 EET 2017 CrlThisUpdate: Wed May 22 17:07:25 EET 2019 CrlNextUpdate: Thu May 23 17:07:25 EET 2019 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: