1082bfebe7c444f38d3bcfba3c7b42ce_fargem-a.s.-28.02.2014-ara-bilancosu.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

OCSP sonucu tarihi do?rulama tarihinden önce, ama bu fark 3 dakikadan az. OCSP Date: Wed Sep 24 15:50:38 EEST 2014 Verification Date: Wed Sep 24 15:50:38 EEST 2014 (cr-37)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Wed Sep 24 15:50:38 EEST 2014 CrlThisUpdate: Wed May 22 17:07:25 EET 2019 CrlNextUpdate: Thu May 23 17:07:25 EET 2019 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: