2852df89fda347adab27997c8d9edd47_nobel-ilac-a.s.-28.02.2014-ara-bilancosu.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Wed Sep 24 15:51:43 EEST 2014 CrlThisUpdate: Tue Mar 26 05:01:01 EET 2019 CrlNextUpdate: Wed Mar 27 05:01:01 EET 2019 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: