bc382aa360b74ec7850fd2f557585bd5_ozka-ic-yonerge-2-sayfa.pdf


Download Content

İmza Geçersiz

Sertifika'da maddi limit alan? mevcut ve bu de?er 10000 TRY d?r. (ccq-8)

OCSP sonucu tarihi do?rulama tarihinden önce, ama bu fark 3 dakikadan az. OCSP Date: Wed Jul 01 10:36:33 EEST 2015 Verification Date: Wed Jul 01 10:36:33 EEST 2015 (cr-37)

Do?rulama tarihinde kullan?lacak CRL bulunamad?. VerificationDate: Wed Jul 01 10:36:33 EEST 2015 CrlThisUpdate: Thu Apr 02 05:01:14 EET 2020 CrlNextUpdate: Fri Apr 03 05:01:14 EET 2020 (qc-3)

Sertifika geçerlilik süresi içinde de?ildir. (vc-8)

Doğrulama Sonucu: