MTHS HiZMETi HAKKINDA

( Merkezi Veri Tabanı Hizmet Saglayıcı )

Yeni Ticaret Kanunu kapsamında denetime tabi sermaye sirketlerinin web sitelerinde yayınlamaları gereken bir takım bilgi ve belgeler kanun kapsamında belirlenen formatlarda yayınlanmalıdır.
Bu konuda Merkezi Veri Tabanı Hizmet Saglayıcı ( MTHS ) hizmeti için yetkili olan firmalardan bu hizmetin satın alınması gerekmektedir. MTHS’ler faaliyetlerini bakanlıkca verilmis izne baglı olarak yürütürler. Denetime tabi sermaye sirketleri, MTHS konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmis Merkezi Veri Tabanı Hizmet Saglayıcılardan bu hizmeti alabilir yada dogrudan kendi bünyelerinde gerçeklestirebilirler. Bu konuda öncelikle Bilgi Güvenligi Sertifikasına sahip olan kuruluslar teknik denetimden geçerek Bakanlıktan faaliyet belgesi almıs olmalıdır.

Bilindigi gibi yeni Ticaret Kanunu kapsamında denetime baglı sermaye sirketlerinin bir web sitesi oluşturması ve bu sitede şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülenmesi gerekmektedir.Bu konuda 2 adet yönetmelik yayınlanmış olup bu yönetmelik içeriklerine http://mths.ttr.com.tr/yonetmelik.html  sitemizden ulaşabilirsiniz.

Web sitenizin özgülenmiş alanında yayınlanacak içerik, yayınlanma ve yayında kalma süreleri de ilgili yönetmeliklerde belirtilmiştir. Ayrıca web sitesinde özgülenecek alanla ilgili işlem yapabilmek Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak faaliyet iznine bağlıdır.Bakanlık tarafından verilecek faaliyet izni sonrası MTHS hizmeti sağlanabilir.

Web sitenizde ilanların yayınlanması için özgülenecek alan için 2 farklı alternatif bulunmaktadır.

1.       Şirket bünyenizde kendi ekibiniz tarafından bu çalışma yapılabilir.

2.       MTHS hizmeti vermeye yetkili bir firmadan bu hizmet satın alınabilir.

1. Şirket bünyesinde bu hizmetin oluşturulması seçeneği ile bu hizmetin sağlanması düşünülürse; MTHS Faaliyet ini için öncelikle http://kamusm.gov.tr/dosyalar/rehberler/REHB-001-003_Internet_Sitesi_Teknik_Kriterler_Rehberi.pdf  linkinde bulunan rehberdeki şartların eksiksiz olarak sağlanması gerekmektedir. Bu testler doğru formatta e-imza atma ve doğrulama olarak özetlenebilir. E-imza testi sonrasında ise yetkili kurum tarafından yapılacak siber güvenlik testleri uygulanmaktadır. Bu konuda hazır olduğunuzda yetkili kurum tarafından yapılacak testlerin başarıyla geçilmesi durumunda teknik yeterlilik kazanılabilecektir. P4 formatında e-imza atmak ve doğrulamak için kullanacağınız e-imza API leri için API maliyeti yaklaşık 15.000 TL dir. Oluşturulacak yazılım / ISO 27001 maliyetleri ise buna ilave olacaktır. BU çalışma sonrası ise kendi yazılımınızı kullanarak MTHS Faaliyet izni alabilirsiniz.

2. MTHS Hizmetini faaliyet izni olan bir firmadan satın almayı seçerseniz ( ki birçok firma ilk etapta kendi bünyesinde oluşturmayı düşünerek daha sonra bu seçeneği seçmektedir.) sadece ihtiyacınız bir e-imza olacaktır. Bu hizmetin yıllık maliyeti sadece 1000 TL + KDV dir.
Kendiniz MTHS Faaliyet İzni Almak İsterseniz


Tarafımızdan Mths Hizmeti Alırsanız

  E-imza API

E-imza API bedeli yaklaşık 15.000 TL + KDV

İhtiyacınız olmayacak

Tübitak Testleri

Tübitak hizmet bedelleri 7.400 TL+ KDV

İhtiyacınız olmayacak

Bakanlık Faaliyet izni

Bakanlıktan alnıması gerekir

İhtiyacınız olmayacak

MTHS Yazılımı oluşturulması

Konuya Hakim personel tarafından hazırlanmalı

İhtiyacınız olmayacak

E-arşivleme

Bu konuda da bir çalışma yapılmalı

İhtiyacınız olmayacak

Zaman Damgası

Bu konuda da bir çalışma yapılmalı

İhtiyacınız olmayacak

Bakanlığa Rapor sunulması

Bakanlığın talep ettiği dönemlerde talep edilen formatta rapor sunulacaktır.

İhtiyacınız olmayacak

Yıllık Yenileme / Bakım gideri

Satın alınacak yazılım / API lerin yıllık bakım bedelleri ödenmelidir.

Yıllık 1000 TL + KDV dir.

Toplam Gider

Yazılım bedelleri hariç ilk yıl 22.500 TL

1000 TL + KDVTübitak tarafından uygulanmakta olan fiyat listesi:  http://www.kamusm.gov.tr/urunler/yazilim/fiyatlandirma.jsp

TTR Bilişim Hizmetleri olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından MTHS Faaliyet izni almış bir Merkezi Veritabanı Hizmet sağlayıcı firmadır. MTHS Hizmeti konusunda birçok firmaya hizmet vermektedir.

Web sitenizde özgülenmiş içeriğin yayınlanması için yapılacak işlemler konusunda da TTR Bilişim Hizmetleri özellikle bir web tasarım / yazılım firması olmasından dolayı size destek sağlamaktadır. Yönetmeliklerde belirtildiği gibi özgüleme doğru şekilde yapılmadığı durumda yapılmamış sayılmaktadır. Bu nedenle ilgili çalışmaları yapmadan önce kanun ve yönetmeliklerin iyice araştırılması ve uygun bir çalışma yapılması gerekmektedir.

MTHS Hizmet için 0216 355 75 37  dahili 131 nolu telefon hattımızdan mths@ttr.com.tr mail adresimizden destek alabilir, detaylar için http://mths.ttr.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
MTHS , merkezi veri tabanı hizmet sağlayıcısı anlamına gelmekle beraber, ilgili yönetmelikte yapılan tanımlama:

Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS) Kanunun 1524 üncü maddesi ve bu Yönetmelik uyarınca şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme dahil olmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş diğer faaliyetleri yürüten özel hukuk tüzel kişisini ifade etmektedir.

Yeni Ticaret Kanunu kapsamında denetime tabi sermaye sirketlerinin web sitelerinde yayınlamaları gereken bir takım bilgi ve belgeler kanun kapsamında belirlenen formatlarda yayınlanmalıdır. Bu konuda Merkezi Veri Tabanı Hizmet Saglayıcı ( MTHS ) hizmeti için yetkili olan firmalardan bu hizmetin satın alınması gerekmektedir. MTHS’ler faaliyetlerini bakanlıkca verilmis izne baglı olarak yürütürler. Denetime tabi sermaye sirketleri, MTHS konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmis Merkezi Veri Tabanı Hizmet Saglayıcılardan bu hizmeti alabilir yada dogrudan kendi bünyelerinde gerçeklestirebilirler. Bu konuda öncelikle Bilgi Güvenligi Sertifikasına sahip olan kuruluslar teknik denetimden geçerek Bakanlıktan faaliyet belgesi almıs olmalıdır.


Mths Hizmeti Nedir ?

MTHS ( Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı ) tanımı ve sorumlulukları yeni ticaret kanununda asağıdaki maddelerle tanımlanmıştır;

MADDE 7

[1] MTHS’lerin faaliyetleri bu konuda Bakanlıkça verilmiş faaliyet iznine bağlıdır.
[2] Payları, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca MKK tarafından kayden izlenen şirketler için MTHS faaliyeti MKK tarafından yerine getirilir.
[3] MTHS sıfatıyla şirketler adına erişime açık bulundurulan bilgi ve belgeler 12 nci maddeye uygun olarak elektronik ortamda arşivlenir.Mths'nin Yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) MTHS;

a) 11 inci maddede öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uymakla,
b) Güvenli elektronik imzayı destekleyecek alt yapıyı saglamakla,
c) Sirketlerin taleplerine göre internet sitesini barındırma veya veri tabanını muhafaza etme fonksiyonlarını yerine getirmekle,
ç) Yürütmekte oldugu faaliyete engel bir durum çıkması halinde bunu yedi gün içinde Bakanlıga bildirmekle,
d) Bakanlıkça talep edilmesi halinde, MERSiS ve diger ilgili veri tabanları ile entegrasyonunu gerçeklestirmekle, yükümlüdür.

© Copyright 2013. Merkezi Veritabanı Hizmeti TTR Bilişim Hizmetleri tarafından sağlanmaktadır.
TC. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ONAYLIDIR.