Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Belge Adı Toplantı Tarihi Toplantı Türü Yükleme Tarihi İşlemler
2016yiliolagangenelkurultoplantitutanagi.pdf 25.12.2017 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 12.04.2018
Temsile Yetkili Kişiler ve Bunların Temsil Şekillerini Gösterir Karar
Belge Adı İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
temsileyetkilikisilerveyetkilerineaitkarar.pdf 09.01.2018 12.04.2018