Bölünmeye Katılan Şirketler Tarafından Alacaklılara Yapılan İlan
Belge Adı İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
ilan_1.pdf 05.01.2017 10.01.2017
ilan_2.pdf 05.01.2017 10.01.2017
flokser-a.s.-kismi-bolunme-alacaklilara-cagri-ilani-2.ilan-12.01.2017-92....pdf 12.01.2017 12.01.2017
floksera.s.kismibolunmealacaklilaracagriilani3.ilan19.01.201792....jpg 19.02.2017 30.01.2017
Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Belge Adı Toplantı Tarihi Toplantı Türü Yükleme Tarihi İşlemler
2016genelkurultoplantitutanagi.pdf 17.07.2017 2016 GENEL KURUL 17.06.2019
Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim Kurulunun Sermaye Arttırım İlanı
Belge Adı İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
sermayenin-artisina-iliskin-yonetim-kurulu-beyani.pdf 17.07.2017 08.09.2017
Temsile Yetkili Kişiler ve Bunların Temsil Şekillerini Gösterir Karar
Belge Adı İlan Tarihi Yükleme Tarihi İşlemler
20170706-temsil-ilzam.pdf 30.06.2017 08.09.2017